Privatetterforsker | Lang erfaring | Dekker hele landet

ETTERFORSKNING

Nordlys Etterforskning - Spesialister innen privat etterforskning.


Vi har utredere med utdannelse og erfaring fra blant annet politiet, kripos, skatteetaten, sikkerhetsbransjen, medisin og barnevernet. Disse er spredt over hele Norge.


Veiledende pris (ekskl. mva):
1 200,- per time.

Privatetterforsker ?


Nordlys Etterforskning bistår ved vanskelige og ofte sammensatte problemstillinger du måtte stå overfor. Vi som tredjepart vil se saken utenfra, opptre objektivt og med dette kunne gi gode råd.


Våre etterforskere lager en overordnet plan til saksgang, og veileder klient underveis i tillegg til etterforskning.


Hos oss får du en helhetlig tjeneste hvor vi bistår deg fra start til slutt.


Vi vurderer alltid kompetanse og hvilke etterforskere som skal bistå ved hvert enkelt oppdrag.


Med moderne teknologi og sikre arbeidsmetoder kan vi tilby solide etterforskningstjenester til private, næringslivet, offentlige bedrifter, finansinstitusjoner, advokater og forsikringsselskaper.


Nedenfor finner du et utvalg av våre tjenester.
Kontakt oss ved spørsmål, for gratis vurdering og uforpliktende tilbud.

SPANING

Med spaning menes å overvåke eller holde noen eller noe fysisk under oppsikt, for å skaffe seg den informasjonen man ønsker. Denne tjenesten blir ofte brukt i forbindelse med svinn i butikk, utroskap, bedrageri, kartlegging og tyverier.

BARNEVERN OG BARNEFORDELING

Føler du at saken din er blitt behandlet dårlig av barnevernet?
Vet du ikke hva du skal gjøre videre, eller tenker du at du allerede har prøvd alt?

 

Mistenker du at den andre foresatte ikke behandler barn(a) slik de burde, gjør noe ulovlig, eller på annen måte ikke yter god nok omsorg?


Kanskje du ønsker mer samvær eller full omsorg?


Våre barnevernspedagoger og sosionomer bistår med rådgivning og tiltak i alle type barnefaglige saker. I større saker gjennomgår vi hele saken ved å innhente saksdokumenter, gjøre barnefaglige vurderinger, organisere eksisterende bevis og samle inn nye, for å bygge din sak.

TRUSLER, UTPRESSING OG PERSONFORFØLGELSE (STALKING)

Har du problemer med en pågående person, trusler eller utpressing? Trenger du hjelp med stalking?


Nordlys Etterforskning hjelper deg.


Vi vet at hverdagen din påvirkes av dette. Vi kan hjelpe deg med å finne ut hvem det er, rådgivning og tiltak innen egensikkerhet, konfrontasjon, eller med bevis (herunder konkrete bevis og sannsynliggjøring) til en anmeldelse og/eller søknad om kontakt- og besøksforbud. Om du ønsker leverer vi alt strukturert og på rett måte til politiet, med fullmakt fra deg.

HENLAGTE / NYE POLITISAKER

Har saken din blitt henlagt av politiet, eller ønsker du å anmelde et forhold?


Vi tilbyr gratis vurdering av saken, og ser om det finnes muligheter for gjenopptakelse eller ny anmeldelse. Eventuelt også søknad om kontakt og besøksforbud.


Vi innhenter materiell/informasjon, gjennomfører samtaler med involverte personer, organiserer materiell, gjør politifaglige vurderinger, skriver rapport og fører anmeldelse. Også i saker som ikke tidligere er henlagt. Vi oversender dette til politiet med fullmakt fra klient. Vi håndterer saken fra A til Å.

GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER

Har du fått en dom? Vi tilbyr gratis vurdering av saken, og ser om det finnes muligheter for gjenopptakelse.


Det finnes tre hovedgrunnlag for å få saker gjenopptatt:

 1. Det foreligger nye bevis eller nye omstendigheter som kan være egnet til å føre til frifinnelse eller gi mildere straff.
 2. Avgjørelsen eller saksbehandlingen er i strid med folkeretten, slik at det er grunn til å anta at en ny behandling av straffesaken vil føre til et annet resultat.
 3. Noen som har hatt sentral befatning med saken, har gjort seg skyldig i straffbart forhold med hensyn til saken og det ikke kan utelukkes at dette har hatt innvirkning på dommen.


Vi tilbyr full gjennomgang og etterforskning av din sak. Vi håndterer saken fra A til Å.

OPPSPORING

Er du på utkikk etter å oppspore verdier eller personer?


Vi leter frem det du ønsker gjennom digital og taktisk etterforskning.


Nordlys Etterforskning er også godkjent av norske myndigheter til å gjennomføre søk i folkeregisteret (full tilgang), inklusivt all historikk registrert på personer (vilkår må oppfylles).

KONTROLLKJØP

Er du usikker på en av dine ansatte eller leverandører?


Vi utfører kontrollkjøp og dokumenterer handelen.


Denne tjenesten kan bidra til å dokumentere blant annet atferd, underslag og svindel.

FORSIKRINGSUNDERSØKELSER

Ønsker du å få bekreftet/avkreftet mistanke om forsikringssvindel?


Kontakt oss for en uforpliktende vurdering.

PENGEINNKREVNING

Har du et rettslig krav mot noen som ikke ønsker å gjøre opp for seg? Enkelte lurer unna verdier ved å sette eiendeler og selskaper over på noen de kjenner, for å unngå økonomiske krav. Dette kan vi hjelpe deg med å bevise, samt bistå med gjenåpning av eventuelle konkursbo, rettslig tilbakeføring av verdier tilbake på din motpart, med mer. Vi bistår med tvangsinndrivelse ved bruk av namsmannen.


Kravet må være minimum
kr 200 000,-


Kontakt oss for en uforpliktende vurdering.

ORGANISERING AV DOKUMENTER

Ønsker du dokumenter organisert enten fysisk eller digitalt?


Vi gjør denne jobben raskt og rimelig.


 • Vi innhenter nødvendige dokumenter fra klient, instanser/institusjoner og øvrige.
 • Vi organiserer både fysiske papirer og digitalt, alt etter ditt ønske.
 • Vi oppbevarer og sikrer dokumentene/papirer på en sikker måte- ved låste rom (evnt. safe) og kryptering.
 • Vi utleverer kun til de du måtte ønske, ved foreliggende fullmakt og ID-kontroll.

BAKGRUNNSSJEKK

Er du midt oppe i en ansettelsesprosess, og ønsker informasjon om kandidatene? Er du eller ditt firma er på utkikk etter nye leietakere til utleieobjekter? Kanskje du ønsker å bestille tjenesten som privatperson? Vi fremskaffer informasjon, og legger frem en oversiktlig rapport per aktuelle kandidat. Vi regner 2-5 dager etter vi har mottatt nødvendige opplysninger.


 • Identitetssjekk.
 • Adressesjekk.
 • Arbeidstillatelse.
 • Verifisere dokumenter (utdanning og sertifiseringer).
 • Verifisere arbeidsforhold i CV.
 • Verifisere ektheten til referansene.
 • Sjekk av næringsinteresser (verv, foretak).
 • Søk i åpne kilder (dyptgående i sosiale medier, generelt i alle søkemotorer).
 • Kredittsjekk (gitt at eventuell stilling innebærer økonomisk ansvar).
 • Innhenting av vandelsattest eller klareringsbevis.

INNSYNSBEGJÆRINGER

Nordlys Etterforskning utarbeider innsynsbegjæringer på vegne av våre klienter. Vi svarer på og underbygger formelle vurderingskriterier; slik som eksempelvis mistanke om straffbare forhold, justisfeil, testasjonsrettslig handleevne og samfunnsinteresse.


Vi utarbeider og sender innsynsbegjæringer i følgende saker:
- Klient sine saker (herunder også saker som omhandler klient sine mindreårige barn) hos f.eks politiet, kripos, økokrim, skatteetaten, barnevernet, NAV og helsevesenet. 

- Dødsbo
- Helse
- Økonomi

Sakene Nordlys Etterforskning søker innsyn i må omhandle enten egne personopplysninger, egne barn sine personopplysninger (mindreårige), avdøde familiemedlemmer der klient er en av de nærmeste pårørende (våre etterforskere bistår med vurdering), eller noen vår klient har fullmakt ovenfor.


Kontakt oss for en gratis og uforpliktende vurdering.

ANTI-OVERVÅKNING

Mistenker du at telefonen, bilen, boligen eller kontoret blir overvåket?


 • Vi tilbyr granskning ved mistanke om skadelig programvare, skjulte kameraer, lydopptakere eller GPS-trackere.
 • Vi utfører manuell granskning av mulige gjemmesteder for overvåkningsutstyr.
 • Vi benytter oss av "skannere" for å plukke opp eventuelle signaler fra skjult overvåkningsutstyr.
 • Vi tilbyr granskning, sikring av bevis og fjerning av eventuelt skadelig programvare ved mistanke om "hacking" av telefoner.


unsplash