Privatetterforsker | Lang erfaring | Dekker hele landet

Etterforskning av justismord - Privatetterforsker i Norge bistår deg

Bilde av piggtrådgjerde

Justismord betyr at en rettskraftig dom rammer en som ikke skulle vært domfelt. Noen brukes også ordet justisfeil. Justisfeil defineres som ethvert avvik fra straffesakens optimale utfall. Disse begrepene kan i prinsippet brukes om hverandre, noe som betyr at en aktørs justisfeil kan bidra til et justismord.

Når en person blir uskyldig dømt er ikke dette bare et justismord, dette betyr også at den egentlige gjerningsperson går fri og kan gjenta sine ugjerninger mot nye uskyldige personer.


Så hva er et justismord?


Vi har alle lest om Baneheia saken og Viggo Kristiansen, men han er ikke den første som er uskyldig dømt i Norge. Andre kjente justismord i Norge er blant annet Fritz Moen, Thomas Quick, samt drapet på Birgitte Tengs. Dette betyr at flere personer har vært fengsel i mange år, uskyldig dømt, etter å ha vært utsatt for aktørenes mangel på kompetanse inne feltene som vi i prinsippet skal kunne stole på og støtte oss til. Dessverre finnes det nok et større mørketall enn det som fremstilles i dagens medier.


Før politiet endret sine metoder fra 1980/1990-tallets manipulative teknikker, til et mer etterforskningsbasert intervju med mål om å innhente informasjon og avkrefte eller bekrefte hypotesen av et straffbart forhold, var det mange mennesker som ble offer for falske tilståelser.


Problematikken lå i hovedsak på det faktum at hver etterforsker på den tiden hadde sin individuelle måte å gjennomføre avhørene på, noe som utgjorde at mange ble offer for bekreftelsesfellen. Et oppklaringspress fra politikere, etterforskningsledere, fornærmede og pårørende, ville gjøre at en ny ivrig etterforsker fra politihøgskolen ville ha et brennende ønske om å vise sin plass i systemet. Mennesker med erfaringer og et langt liv vil være preget av forutinntatte holdninger, og når disse da først hadde gjort seg opp en mening ville interessen særlig være rettet mot alt som kunne styrke hens hypotese, uavhengig om en person ble uskyldig dømt eller ikke. Dette tankesettet har heldigvis endret seg en del i nyere tid, men fortsatt er det mange tjenestepersoner som ikke ser hvordan bekreftelsesfellen kan ha en direkte innvirkning på uskyldige personer. De får sin oppklaring og berømmelse, og kan legge saken til side.


Kvaliteten ved etterforskningen er derfor svært viktig, og det samme gjelder personene som etterforsker. Når man er privatetterforsker, har man selv valgt hva man vil spesialisere seg i - og gjør dette med perfeksjon og stolthet. Disse kan i tillegg videreutdanne seg, og fortsette å tilegne seg kunnskap i en tid som er i konstant bevegelse og utvikling. De har ikke blitt "tvunget inn i en ramme" i henhold til hva de skal lære, og kan fritt velge hvem de vil lære av.


Vi i Nordlys Etterforskning arbeider i team. Det vil si at vi består at privatetterforskere med forskjellig utdannelse, kunnskap og en stor dose med personlig egnethet- som jobber sammen om din sak. Vi er dedikerte til jobben vi påtar oss, og bistår ofte personer som mistenker at de er utsatt for justismord.

 

Ønsker du å drøfte din sak med oss? Ta kontakt her, eller ring gratis på 94 09 90 95.

Vi arbeider 24/7 for at saker skal bli tatt seriøst.

unsplash