Privatetterforsker | Lang erfaring | Dekker hele landet

Hva er psykisk vold - og hvordan komme seg ut av det

Bilde av sint og frustrert kvinne

Psykisk vold kan være vanskelig å se, fordi den er nettopp det, psykisk. Den setter ikke samme type synlige spor som fysisk vold gjør. Privat etterforsker gir deg svaret.

Psykisk vold beskrives ofte av at du blir kontrollert, snakket ned til og blir kontinuerlig utsatt for systematiske ord og handlinger. Du har kanskje fått noen hint fra de vennene du en gang hadde, men som din partner har overbevist deg ikke er dine reelle venner. Du kjenner på en indre konflikt og smerte, men klarer ikke å sette fingeren på hva det er som gjør at du føler deg slik. Så du tar det opp med din partner, som i løpet av samtalen behersker å snu dette over på deg.


Mange mennesker lever i et forhold helt uvitende om at de blir kontrollert eller dominert av et usunt maktforhold. Litt etter litt forsvinner gnisten du har bygd opp gjennom et liv med egne traumer fra oppveksten og du betror deg til en kjærlig person som i begynnelsen er der for deg, men som sakte men sikkert fjerner deg fra dine sosiale sammenkomster, familie og venner. Dette kalles psykisk vold og mishandling. Den kan ses i mange forskjellige former, og det er som regel du selv som er siste person til å innse det.


Du ender derfor opp med å føle deg skamfull over dine egne følelser og blir mer og mer innelukket, som fører til at din psykiske helse blir dårligere for hver dag som går.


I dette maktforholdet er du svak og makter ikke å komme deg ut, for du vet at din partner finner deg. Mest sannsynlig eier dere bolig sammen og har felles barn. Selv om du tenker at du må stå i det slik at barna ikke mister sine trygge rammer i livet, går dette ubevisst også ut over dem. Dette gjør at de også ender opp med uforklarlige traumer i sitt voksne liv. Det er deg og dine valg som definerer hvordan dine barn får det i fremtiden.


Så hvordan komme seg ut av et forhold som innebærer psykisk vold? Hva om partneren ikke slutter med den psykiske volden? Du bestemmer deg for å anmelde, men anmeldelsen blir henlagt på bevisets stilling. Du flytter inn til dine foreldre, men barnets beste tilsier at også den mishandlende partneren har krav på samvær med barna.

 


Mistenker du at din partner er narsissist? – last ned vår 5-punkts liste her.

 


Det er en ond spiral med følger man sjeldent får endret i ettertid. Det er derfor viktig å få kartlagt tidlig om man er i et slikt forhold. Flere velger derfor å ta kontakt med en privatetterforsker eller advokat for å drøfte saken med en objektiv tredjepart. Nordlys Etterforskning bistår ofte i saker som dette, og vi har taushetsplikt. Ofte sees disse sakene i sammenheng med barnevernsfaglige saker, men også strafferettslige.


Nordlys Etterforskning har privatetterforskere som jobber med privat etterforskning av saker. Herunder barnevernspedagoger, sosionomer og politi med bred erfaring innen denne tematikken. I tillegg til etterforskning og tiltak, gir vi også rådgivning.

 

Ta kontakt med oss her, for en uforpliktende og gratis drøfting av din sak, eller ring gratis til 94 09 90 95. Vi vil sammen finne ut hva vi kan bistå med i ditt tilfelle.

unsplash