Privatetterforsker | Lang erfaring | Dekker hele landet

VÅRT TEAM

ADMINISTRASJON


SIMEN WEBERG

Innehaver/eier


Simen startet det opprinnelige Nordlys Etterforskning i 2015. Han har fagbrev i sikkerhetsfaget og jobber per dags dato med bachelor i barnevernspedagogikk.

JUNE HANSEN

Administrasjonssekretær


June har erfaring fra Forsvaret, er aktiv i Heimevernet og Norges Lotteforbund samtidig som hun jobber i Nordlys. Hun har bred erfaring innen førstehjelp, spaning, administrasjon og logistikk.NORDLYS PEDAGOGISKE


ROGER JANSEN

Rådgiver/Etterforsker/Terapeut


Roger har bachelor i sosialt arbeid (sosionom), samt videreutdannelse innen psykologi.


Han har i tillegg 5 års erfaring som etterforsker med intern opplæring i Nordlys Etterforskning.


Erfaringsmessig har han jobbet aktivt med barnevernssaker og straffesaker gjennom Nordlys.


SIRI THORSLAND

Terapeut/Veileder/Rådgiver


Siri har 20 års erfaring som skolepsykolog, sakkyndig og kursholder innen klasseledelse mot vold og mobbing.


Hun har i tillegg 5 år erfaring som leder innen organisasjonsutvikling, meddommer i tingretten og tilsynsfører for barn i fosterhjem.


Av formell kompetanse har Siri master innen psykologi fra det samfunnsvitenskapelige fakultet ved universitetet i Trondheim.NORDLYS ETTERFORSKNING

(ETTERFORSKERE & SPANERE)I tillegg til administrasjonen har vår avdeling Nordlys Etterforskning 38 assosierte. Disse kategoriserer vi som etterforskere og spanere, avhengig av utdannelse og erfaring. De er spredt over hele landet, og arbeider med oppdrag både lokalt og internasjonalt.


Disse er 100% anonyme for å kunne bistå våre klienter på best mulig måte, og for deres egen sikkerhet- da vi jobber med et bredt spekter av saker.