Privatetterforsker | Lang erfaring | Dekker hele landet

VÅRT TEAM

ADMINISTRASJON


SIMEN WEBERG

Daglig leder & Etterforskningsleder


Simen startet Nordlys Etterforskning i 2015. Han har jobbet selvstendig med etterforskning av strafferettslige saker, sivile saker, barnevern, og barnefaglige saker siden oppstart- med bred kompetanse innen etterforskning, barnevern og Norges rettssystem. Han har fagbrev i sikkerhetsfaget, samt bachelor i barnevernspedagogikk (barnevernspedagog).

JUNE HANSEN

Administrasjonssekretær & Etterforsker


June har erfaring fra Forsvaret, er aktiv i Heimevernet og Norges Lotteforbund, samtidig som hun jobber i Nordlys Etterforskning. Hun har bred erfaring innen slektsforskning, i tillegg til etterforskning av sivile og strafferettslige saker, samt bred kompetanse innen førstehjelp, spaning, administrasjon og logistikk.ANSATTE


ROGER JANSEN

Etterforsker & Journalist


Roger har bachelor i sosialt arbeid (sosionom), samt videreutdannelse innen psykologi.


Han har i tillegg 6 års erfaring som etterforsker med intern opplæring i Nordlys Etterforskning.


Erfaringsmessig har han jobbet aktivt med etterforskning av barnevernssaker, barnefaglige saker, sivile saker, og straffesaker gjennom Nordlys Etterforskning.


VERONICA LARSEN

Digital etterforsker


Veronica har bachelor i digital etterforskning. Hun har i tillegg 2 års erfaring som etterforsker med intern opplæring i Nordlys Etterforskning.


Erfaringsmessig har hun jobbet aktivt med etterforskning av barnefaglige saker, sivile saker og straffesaker gjennom Nordlys Etterforskning.


NORDLYS ETTERFORSKNING

(ETTERFORSKERE & SPANERE)I tillegg til administrasjonen og ansatte (kjerneteamet) har Nordlys Etterforskning 44 assosierte. Disse kategoriserer vi som etterforskere og spanere, avhengig av utdannelse og erfaring. De er spredt over hele landet, og arbeider med oppdrag både lokalt og internasjonalt.


Disse er 100% anonyme for å kunne bistå våre klienter på best mulig måte, og for deres egen sikkerhet- da vi jobber med et bredt spekter av saker.