Privatetterforsker | Lang erfaring | Dekker hele landet

OM OSS

Vår historie, misjon og visjon.

VÅR HISTORIE


Nordlys - Fra dag én & planer for videre utvikling


Nordlys Etterforskning så dagens lys i 2015. Nordlys Etterforskning ble opprinnelig opprettet for å levere tjenestene man finner under Etterforskning på denne nettsiden. Dette er nå én av våre avdelinger. Avdeling for Slektsforskning ble etablert i 2018, og etterforskningsmagasinet "På Rett Spor" i 2022. Navnet Nordlys Etterforskning bestod, da det er nettopp etterforskning som er vår ekspertise.


Selv om ordet "etterforskning" kan oppfattes som utelukkende politifaglig, gjør det seg også gjeldende innen sivile saker, barnevernssaker- og er synonym for slektsforskning. Slektsforskning er nettopp etterforskning av slekt. "På Rett Spor" er kort sagt fremstilling og formidling av etterforskning. Personell med rett bakgrunn og erfaring er avgjørende for å løse sakene vi har spesialisert oss innen. Derfor har vi personell med bakgrunn fra blant annet det politifaglige, barnevernsfaglige, sivilrettslige, slektsforskning og journalistikk.Det ble i oktober 2020 planlagt en videre utvikling av selskapet, da Nordlys Etterforskning hadde fått modnet seg over 5 år. Slektsforskningsavdelingen var også blitt stabil. Vår nye avdeling er nå "På Rett Spor". Nye prosjekter som enda ikke er offentliggjort er under arbeid. Vi er takknemlige for alle våre klienter vi til nå har jobbet med, og vi ser frem til å gå inn i nye marked, som vi allikevel kjenner til fra før- da alt faller under begrepet "etterforskning".


MISJON


Mandat, forretningsidé & kundeverdi.


Vårt samfunnsoppdrag er primært å tilby våre klienter hjelp i prekære livssituasjoner, men vi tilbyr også en hjelpende hånd innen vår ekspertise når hverdagen går sin vante gang. Vi leverer en helhetlig tjeneste, hvor våre klienter får hjelp fra start til slutt. Eksempelvis tilbys klienter innen etterforskning også hjelp i form av en samtalepartner, og juridisk bistand ved behov.


Nordlys Etterforskning - På tide å få svar.


VISJON


Fremtiden & videre utvikling.


Nordlys ønsker å oppnå ytterligere vekst innen våre tre avdelinger: Etterforskning, Slektsforskning og "På Rett Spor". Nordlys Etterforskning og Nordlys Slektsforskning har sett en stor utvikling siden oppstart i 2015. Nå gjenstår det å være synlige gjennom markedsføring og fortsatt levere en gjennomgående god tjeneste til våre klienter. Gjennom god markedsføring, solide tjenester og høy kundetilfredshet har Nordlys Etterforskning opplevd stor vekst, og dette vil være veien for å utvide våre nye avdelinger og være tilgjengelige på landsbasis.


GOD SERVICE OG HØY KUNNSKAP


Vi sørger for at det er gjennomgående høy kunnskap og god service innen alle våre avdelinger. Våre etterforskere har fagutdanning eller høgskole/universitet, og erfaring fra blant annet politiet, kripos, økokrim, skatteetaten, sikkerhetsbransjen, barnevernet, forsvaret og helse/sosial. Våre terapauter og pedagoger har enten bachelor eller master fra sosialfag, og våre slektsforskere er noen av skandinavias beste utredere innen familie og slekt. Nordlys Etterforskning sørger for at alle våre ansatte er personlig egnet for arbeidet, og i møte med klienter.

unsplash