Privatetterforsker | Lang erfaring | Dekker hele landet

Privatetterforsker Oslo

Ser du etter en profesjonell privatetterforsker i Oslo? Nordlys Etterforskning har lang erfaring med saker av privat karakter, sivile saker og strafferettslige saker. Her kan du lese mer om oss.

Nordlys Etterforskning holder til i Halden, men vi tar oppdrag både i Oslo og andre norske byer. Vi har privatetterforskere over hele landet, noe som gjør at vi kan hjelpe deg der du bor. 


Trenger du privatetterforsker? Våre privatetterforskere har utdanning eller erfaring fra blant annet Politiet, Kripos, Økokrim, Skatteetaten, Sikkerhetsbransjen og Barnevernet. Vi vet at diskresjon er svært viktig for våre klienter, og behandler alltid forespørsler med full konfidensialitet. 


Dersom du ønsker hjelp av en privatetterforsker, så ta kontakt med oss i dag. Vi har taushetsplikt fra og med første gang du tar kontakt. 


Når bør du leie inn en privatetterforsker?

Enkelte ganger i livet havner man i situasjoner der man har sterke mistanker mot en person, men mangler bevis på at man har rett. Det er her en privatetterforsker kommer inn i bildet. Vi kan hjelpe deg med å få vite sannheten. 


Her er noen mer konkrete eksempler på hvilke tilfeller det kan lønne seg å benytte seg av en privatetterforsker: 


Utroskap

Avdekking av utroskap er kanskje det de fleste forbinder med privatetterforskning – dette har man sett utallige eksempler av på film. Utroskap kan ofte være vanskelig å finne ut av selv, fordi personer som er utro som oftest er svært gode til å skjule det. Det er også veldig slitsomt å gå rundt med mistanker til enhver tid. 


I slike situasjoner kan det være lurt å leie inn en privatetterforsker. Vi kan observere, overvåke og dokumentere bevegelsesmønsteret til partneren din slik at du får svarene du trenger. Dette gjør at du får mer ro i sjelen og kan bestemme deg for hva du vil gjøre videre. 


Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet og kan rykke ut på kort varsel. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale. 


Les også: Avsløre utroskap


Svinn eller tyveri

Mistenker du at noen av dine ansatte stjeler, eller er det stadig vekk varer som forsvinner på uforklarlig vis? Vi kan hjelpe deg med saker som omhandler svinn eller tyveri. Vi overvåker stedet eller personen det gjelder og dokumenterer alle funn gjennom bilder, video- eller lydopptak. Dette kan gjøre at du unngår videre tyveri eller svinn og sparer penger. 


Les også: Spaning


Forfølgelse 

Blir du forfulgt, truet eller utpresset? Kanskje har du ikke fått tilstrekkelig hjelp fra politiet? Vi vet at dette er en stor belastning. Våre privatetterforskere kan hjelpe deg med å få mer informasjon og opplysninger om hvem personen er. Vi kan også hjelpe deg med å skaffe bevis for å kunne anmelde personen eller søke om besøksforbud.


Barnefordeling

Skilsmisser er vanskelige, spesielt når det er barn involvert. I enkelte tilfeller er partene uenig om hvordan samværet bør fordeles, og noen ganger er ikke den som får mest samvær skikket til det. 


Dersom du mistenker at barnet ditt ikke blir behandlet godt nok eller du ønsker mer samvær, kan vi hjelpe deg. Ta kontakt med oss for å få gode råd og en en uforpliktende samtale om din sak.


Barnevern

Om du mener saken din eller noen andre sin har blitt behandlet dårlig av barnevernet, er dette en sak vi kan bistå deg med. Om du mistenker omsorgssvikt som ingen hittil har gjort tiltak for å bedre, kan vi innhente bevis, gjøre barnefaglige vurderinger og sende inn bekymringsmelding til barnevernet. Våre privatetterforskere kan også levere politianmeldelse direkte fra oss eller på vegne av deg. Våre etterforskere med utdannelse som barnevernspedagog eller sosionom bistår med rådgivning og tiltak i alle type barnefaglige saker.


Henlagte politisaker

Hvis du er involvert i en sak som du mener har blitt urettmessig henlagt, kan vi hjelpe deg. Vi begynner med en gratis vurdering av saken din, og ser om det er muligheter for gjenopptakelse. Deretter kan vi etterforske din sak, skrive anmeldelse og oversende all informasjonen til politiet. 


DNA

Mistenker du at kjæresten din er utro, eller lurer du på om et av familiemedlemmene dine egentlig er fra din biologiske familie? Vi utfører presise DNA-tester av hår, klesplagg og lignende. Du får konkrete svar etter kort tid. 


Slik jobber vi med privatetterforskning 

Våre privatetterforskere har lang erfaring innen sitt felt, og flere av dem har tidligere jobbet med etterforskning i politiet. Vi benytter oss av mange av de samme metodene som politiet, forskjellen er at vi jobber på oppdrag fra privatpersoner.


Diskresjon er en av de viktigste delene av jobben vår, både for våre klienter og for oss som bedrift. Vi er vant til å jobbe med saker av privat karakter, og har vi taushetsplikt fra første gang du kontakter oss. Vi foretar en gratis vurdering av din sak, og gir deg et uforpliktende tilbud på etterforskningen. 


Våre etterforskere bruker avansert teknologisk utstyr for å samle inn bevis, og sender deg rapporter både underveis og etter oppdraget er utført. 


Nordlys Etterforskning AS tilbyr en av verdens beste private etterforskningstjenester, innenfor våre saksområder; etterforskning av strafferettslige saker, sivile saker, barnefaglige saker og saker av privat karakter.


Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Trenger du hjelp av en privat etterforsker? Vi tilbyr tjenester både til privatpersoner og bedrifter i hele Norge. 


Hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller mer informasjon om våre tjenester, så ta kontakt med oss på telefon, gjennom kontaktskjemaet nedenfor eller ved å sende en epost. Vi kan gi deg gode råd og hjelper deg gjerne!


Kontakt privatetterforsker i Oslo

For å komme i kontakt med våre private etterforskere i Oslo kan du sende oss en epost (kontakt@norspes.no), trykke på knappen nedenfor eller ringe oss på telefon 94 09 90 95. Vi hjelper deg der du er.


unsplash