Privatetterforsker | Lang erfaring | Dekker hele landet

PEDAGOGISKE / TERAPEUTISKE


Nordlys Pedagogiske - Spesialister innen terapi.
Vi har pedagoger og terapeuter med utdanning fra sosialfag og psykologi.
Disse praktiserer som psykoterapeut, familierådgiver og personlig veileder.


Les mer om våre tjenester nedenfor.


Timepris: 1 500,- (inkl. mva)

Står du i en vanskelig situasjon og trenger noen å snakke med?


Har du opplevd krevende situasjoner med offentlige instanser eller har utfordringer med personlige forhold?


Det kan være uholdbart å stå i tunge situasjoner på egenhånd, kanskje det også går ut over dine nærmeste. Det handler ikke om å glemme, men å ta kontroll og finne de riktige verktøyene slik at du kan håndtere utfordringene på best mulig måte.

Ikke la dette påvirke dagen ytterligere.
Vi kan bistå deg i å få oversikt over dine tanker og behov.


Ta kontakt.


Vi tilbyr samtaler per telefon og live-chat.
Å henvende seg til oss er gratis, frem til vi er blitt enige om pris.


Fysiske møter kan for tiden kun gjennomføres i Kristiansand.

PERSONLIG VEILEDNING


Veiledning og coaching for personlig eller yrkesmessig fremgang er en av tjenestene vi tilbyr. Vi kan hjelpe deg med å sortere og vurdere alternativer, utvikle dine sterke sider og sette nye mål- både på det personlige og faglige plan.

FAMILIERÅDGIVER


Det er ikke alltid lett å snakke sammen om det som skaper uenighet. Angst, depresjon, stressrelaterte bekymringer eller lavt selvbilde kan være noen av årsakene til konflikter i nære relasjoner. Ofte kan en nøytral og erfaren tredjeperson hjelpe til med å finne gode løsninger gjennom samtaler, mekling og nye ideer.

BARNEFORDELING


Under seperasjon/skilsmisse kan det oppstå uenigheter rundt tanker om barnets beste. Kanskje dere trenger bistand for å avdekke negative familiemønstre? Nordlys terapeutiske kan bistå i denne endringsprosessen.

TRAUMEBEHANDLING


Er du utsatt for langvarig skade eller sykdom? Kanskje du er pårørende? Langvarig skade eller sykdom kan gå ut over livskvaliteten når man mangler informasjon eller ikke får snakket ut om hva man føler. Det å snakke ut som pårørende kan hjelpe deg med å håndtere situasjonen. Det vil også kunne hjelpe den det direkte gjelder.

BARN OG SKOLE


Opplever du at skolen ikke tar aktivitetsplikten på alvor? Alle ansatte på skolen har en lovfestet plikt til å ivareta elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Barnets fysiske og psykiske helse er en av de største utfordringene man kan stå ovenfor som foreldre. Et dårlig skolemiljø kan påvirke barnet i svært stor grad. Det kan bli en stor byrde å bære når man som barn eller forelder føler at saken blir oversett.

Bli mer bevisst på det som er positivt i ditt liv

Gjennom samtaler vil du kunne bli bevisst på hva som er viktig i livet, og finne måter du kan endre på det som tynger eller gjør det vanskelig å være den beste utgaven av deg selv.

Bli klar over hvordan du påvirker omgivelsene

Hvordan opplever du deg selv? Hvordan opplever andre deg? Vaner du kanskje ikke var klar over kan ha mye å si for hvordan andre ser på deg. Lær hvordan du kan finne og forsterke dine positive egenskaper, slik at du får et bedre forhold til de som er viktige for deg.

Få større forståelse for egne og andres behov

Mange glemmer seg selv og sine egne behov i en hektisk hverdag. Kanskje det er på tide å stoppe opp, og tenke over hva som er viktig og det riktige for deg- og hvordan du best kan hjelpe andre. Vi kan se situasjonen objektivt og hjelpe deg med å få en større forståelse.

Få bedre relasjon til partner og barn

Har du gått tom for ideer? Vet du ikke hvorfor situasjonen er som den er? Gjennom samtaler og terapi vil du og de du er glad i kunne gi slipp på det som plager. Her er det viktig å være ærlig fra starten og videre gjennom prosessen, slik at man kommer over "kneiken". Det kan være tøft frem til denne er passert, men det er nødvendig for å kunne få det bedre.

unsplash