Privatetterforsker | Lang erfaring | Dekker hele landet

Foto: Saúl Bucio/Unsplash

Løgndetektor - Den risikable søken etter sannhet
Løgndetektor test kan ikke stoles på.


På Rett Spor har undersøkt løgndetektor tester som tilbys over hele verden, deriblant av flere aktører i Norge. Bruk av løgndetektor, også kalt polygraf, gir ikke pålitelige resultater og kan ikke stoles på. Løgndetektor er lov i Norge. En upålitelig test, for eksempel utroskapstest, kan koste deg mellom Kr 6 900 og Kr 17 500 uten at du kan stole på resultatene.

Av JUNE HANSEN & SIMEN WEBERG
Publisert 08. mars 2023
Oppdatert for mindre enn 8 timer sidenMan ser en økende etterspørsel der personer ønsker å bruke løgndetektor, eller polygraf som det også blir kalt, for å bevise sin uskyld i både straffe- og sivilrettslige saker. Det er flere som ønsker å bruke løgndetektor for å avdekke utroskap når de mistenker at ens partner er utro, men mangler bevis. Noen ønsker derfor å tilby sin bedre halvdel en test slik at partneren har muligheten til å renvaske seg selv. Men er disse testene pålitelige? – og kan de brukes til å renvaske deg?


De fleste innenfor de skandinaviske rettssystemene ville sagt nei, med bakgrunn i kroppens fysiologiske reaksjoner og hvordan spørsmålene tolkes, samt at generell nervøsitet raskt kan utløse de samme reaksjonene som en løgn ville gjort.

Bilde av Lady Justice

Foto: Tingey Injury Law Firm/Unsplash


Du har vært i en omfattende rettsak i tre uker. Du er utslitt etter å konstant måtte bevise din uskyld, og tenker «kan de ikke bare gjennomføre en løgndetektortest?» Så enkelt er det dessverre ikke. Å motbevise en løgn, eller rettere sagt å bevise en sannhet, kan være svært omfattende og kompleks. Dette er noe rettssystemet, politietterforskere, advokater og privatetterforskere arbeider med daglig.


De fleste vet hvordan en slik test foregår, ved at man får påsatt elektroder på to fingre, en blodtrykksmansjett på armen, og en måler rundt brystkassen. Disse skal avdekke høydene som kommer fra din respirasjonsfrekvens, blodtrykk, svettekjertler og hudrespons, når du blir spurt ubehagelige spørsmål, i motsetning til vanlige spørsmål, som for eksempel ditt navn. De som tar testen av deg må dessuten ha svært god kunnskap i hvilke spørsmål som skal stilles, og spesielt hvordan disse stilles.


Hvordan spørsmålene stilles er svært viktig i alle former for avhør, slik at spørsmålene ikke blir for ledende. Når det kommer til det psykologiske aspektet og kroppens fysiologi er det mange underliggende årsaker til at din respirasjonsfrekvens blir raskere eller at ditt blodtrykk går opp, også under en slik løgndetektortest. Det kan være livsomvendende spørsmål som stilles, som gjør at dine tanker spinner ut av kontroll, og testresultatet til slutt sier at du lyver. Dette beviser ikke nødvendigvis at du er skyldig, men kan forklare at du for eksempel har empati for personene i livet ditt og hva som eventuelt skulle skje med de om du om mot formodning skulle havne i fengsel.

Bilde av hjernehalvdel

Foto: Robina Weermeijer/Unsplash


Det blir stilt ulike type spørsmål, alt fra navnet ditt til om du har gjort noe kriminelt, og det er hvordan dine reaksjoner er på de overnevnte ulike spørsmålene, som til slutt avgjør om du forteller sannheten, ifølge testen. Det er derfor stor usikkerhet i disse testresultatene, og sjansen for at resultatet blir godkjent av påtalemyndigheten som bevismateriell i en straffesak, er ekstremt lav. Dette blant annet på bakgrunn av at kroppens fysiologiske reaksjoner (svette, blodtrykk og respirasjon) kan reagere ulikt fra person til person.


De som benytter seg av testene vil påstå at de er sikre opp mot 80% av tilfellene. Dette er ikke et godt nok utgangspunkt når en uskyldig person kan bli utsatt for et justismord og en skyldig person kan ende opp med å gå fri. Tenkt om familien din skulle gått i oppløsning på bakgrunn av et feilaktig testresultat. Det er også viktig å ta i betraktning at det kun er én person som analyserer testene, og disse oppgir ofte at de er selvlærte om man etterspør formell kompetanse. Hvorfor skal du stole på denne personen? Bare fordi vedkommende virker overbevisende? Personen er selvfølgelig overbevisende, fordi han eller hun forsøker å selge deg en tjeneste. Testene blir fortsatt brukt flere steder i verden og man kan anta at noe av årsaken til dette er at svakheten ved en slik test ikke overvinner det store behovet for å finne sannhet.


Hva bør man gjøre isteden?

I sivil- og strafferettslige saker bør man rådføre seg med både privatetterforsker og advokat. Dette for å kartlegge hvorvidt det juridiske grunnlaget danner utgangspunkt for en sak, hvordan allerede eksisterende bevis kan brukes, og hvordan nye bevis kan innhentes og benyttes opp mot saken.


I saker vedrørende utroskap bør man ta kontakt med en profesjonell privatetterforsker som innhenter bevisene du trenger, enten i form av digital etterforskning eller taktisk etterforskning (eksempelvis spaning).

unsplash